Vostè es troba a: Home > Política de privacitat

Política de privacitat

De conformitat amb  l’establert per la Llei 29/2021, del 28 d’octubre de , qualificada de protecció de dades  (LQPD)  i el Reglament  (UE) 2016/679 del Parlament Europeu  i  del Consell del 27 d’abril del 2016 (RGPD), s’informa a tots els nostres clients, que les dades personals recollides seran incorporades i tractades en els fitxers titularitat de la companyia SPORTHOTELS S.A., (en endavant, "Sporthotels") amb l’única finalitat de gestionar i contractar serveis d’allotjament, restauració i/o activitats.

Els nostres clients i les seves dades són molt importants per a Sporthotels, així que assumim el compromís de:

•    No recollir ninguna dada de caràcter personal sense el seu consentiment
•    Recollim les seves dades segons el principi de minimització de dades, és a dir únicament les necessaries, imprescindibles i no excessives per a les nostres finalitats
•    Recollim i tractem les seves dades únicament amb les finalitats descrites en la nostre política i ho informarem als seus destinataris
•    Només recollim i tractem  les dades necessàries pel correcte tractament de la seva sol·licitud o personalització dels serveis que ens sol·licita
•    Tenim el compromís de prendre les degudes mesures per a garantir la confidencialitat de les seves dades i evitar la seva divulgació a tercers no autoritzats
•    En situacions de transferències de dades a tercers autoritzats, prenem totes les mesures adequades per a garantir la seguretat d’aquesta transferència.
* Informar sobre els seus drets d’accés, rectificació i oposició d’acord  amb  la Llei 29/2011, 28 d’octubre de 2021

1. Informació bàsica sobre protecció de dades personals

Responsable

SPORTHOTELS SA, Cta. General nº2 s/n   AD100 Soldeu (Canillo) Principat d’Andorra

Finalitat

Gestionar les dades personals

Legitimació

Consentiment de l’interessat i per obligació legal

Destinataris

SPORTHOTELS SA, Cta. General nº2 s/n   AD100 Soldeu (Canillo) Principat d’Andorra

Drets

Accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades.

Informació detallada

Pot consultar informació detallada sobre la protecció de les seves dades, a continuació.

2. Informació detallada sobre protecció de dades personals

2.1. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades del client és SPORTHOTELS S.A., Cta. General n2  s/n  AD100 Soldeu (Canillo), Principat d’Andorra, NRT A708162T, telèfon 00376 870540 i correu dpo@sporthotels.ad.

2.2. Finalitat del tractament de les dades

Sporthotels, recull i tracta informació de caràcter personal proporcionada directament i de forma voluntària del seu nom, direcció, correu, telèfon, dades de naixement, DNI o passaport, nº fiscal, gènere, i nº de targeta de crèdit. No sol·licitem ni tractem dades sensibles com els relacionats amb raça, ètnia, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques ni orientació sexual.

Recollim les seves dades quan:

•    Ens contacta per telèfon o por correu al nostre departament de reserves
•    Omplena les seves dades a les nostres recepcions (check in)
•    Fa una reserva a la nostre WEB
•    Ens envia un missatge electrònic
•    Comparteix una pàgina o una oferta mitjançant un enviament de correu o per mitjà d’una xarxa social
•    Contesta a un qüestionari de satisfacció

Per a indicar qualsevol dada de caràcter personal a través dels diferents formularis i direccions de correu electrònic de la present pàgina web implicarà acceptar i consentir el tractament dels mateixos en els termes indicats en la present política de privacitat. D’aquesta manera, el consentiment arriba a les següents finalitats, sense que  les seves dades es puguin aplicar o utilitzar per a qualsevol altre finalitat:

•    Gestió de reserves, atendre adequadament a les consultes, comentaris, incidències o suggeriments
•    Millorar i personalitzar la nostre atenció i servei
•    Gestionar i acompanyar la relació amb el nostre client
•    Mantenir-lo informat, o bé per mitjans electrònics o dispositius mòbils, bé per qualsevol altre medi que així s’hagi previst i facilitat, d’ofertes i descomptes personalitzats de Sporthotels que puguin resultar del seu interès
•    Anàlisis estadístics de visites a la Web per finalitats comercials
•    Gestió de les seves comandes d’accés, rectificació i oposició
•    Gestió de deutes i contenciós

Respecte al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals o publicitàries, es facilitarà a l’interessat, junt amb el formulari de recollida de dades corresponents, l’oportú  procediment, per a que pugui prestar lliurament el seu consentiment a tal efecte. El consentiment atorgat pot ser revocat en qualsevol moment i sense cost algun per al interessat.

2.2.1. Conservació de les dades

Les seves dades personals proporcionades es conservaran per Sporthotels mentre existeixi una relació contractual i/o comercial i mentre vostè no exerceixi el dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les dades personals o, en el nostre cas, durant el marge màxim legal permès per la legislació de protecció de dades, incloent els marges de prescripció d’accions legals per a l’atenció de possible responsabilitat que puguin derivar-se de la relació contractual.

En aquest últim cas, Sporthotels mantindrà les dades degudament bloquejades, sense donar-li ningun ús, mentre puguin ser necessàries per l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per el qual sigui necessària la seva recuperació.

2.2.2. Menors d’Edat.

La web de Sporthotels no va dirigida a menors d’edat. En tot cas, no recollirem ninguna dada personal de menors de 16 anys sense el consentiment del seu  representant legal. Les dades recollides dels menors de 16 anys seran en el moment de registrar-se en els nostres hotels, per obligació legal, i solament les dades necessàries en aquesta obligació.

2.3. Legitimació per al tractament de dades

La base legal del nostre tractament de les dades és la gestió de les seves sol·licituds i  poder mantenir informat al client, inclús per mitjans electrònics, sobre els nostres productes i serveis. Tot el tractament de les seves dades està legitimat pel seu consentiment.

2.4. Destinataris

Al registrar-se a la nostre web o als nostres hotels autoritza expressament la cessió de les seves dades a SPORTHOTELS SA, per a que aquest, dugui a terme les finalitats previstes en aquesta política de privacitat. En el cas de que vostè faciliti a Sporthotels dades personals de tercers, declara que aquestes dades són reals i que ha informat i  ha sol·licitat el consentiment a aquests tercers, les dades de les quals ens facilita, de que les seves dades personals seran tractades per Sporthotels en els mateixos termes que el client ha sigut informat i prestat el seu consentiment en la present política de privacitat. Així mateix, Sporthotels podrà comunicar les dades personals tractades a tercers, per interès legítim i obligació legal.

2.5. Exercici de drets

El client podrà exercir els següents drets, prevists en el LQPD (Llei qualificada de protecció de dades), en relació amb el tractament de les seves dades personals:

•    Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals
•    Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió
•    Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
•    Dret a oposar-se al tractament
•    Dret a la portabilitat de les dades
•    Dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades

Aquests drets podran  ser exercits mitjançant una comunicació escrita dirigida a SPORTHOTELS SA, Cta. General nº2 s/n – AD100 Soldeu (Canillo) Principat d’Andorra, Nrt – A708162T, telèfon 00376 870 540  i correu dpo@sporthotels.ad. La resposta de Sporthotels serà de forma immediata i en ningun cas més enllà del dia laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, en el seu cas, amb altres informacions que puguin ser rellevants per a resoldre la sol·licitud.

2.6. Mesures i nivells de seguretat

Sporthotels ha adoptat les mesures necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstancies del tractament, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, Sporthotels garanteix que ha implementat mecanismes per a:

1.    Garantir la confidencialitat, integritat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
2.    Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’ incident físic o tècnic.
3.    Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, la eficàcia de las mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.
4.    Seudonimitzar i xifrar les dades personals, en el seu cas.

2.7. Consentiment del client

Com usuari i client, vostè manifesta haver llegit i acceptat expressament la present Política de Privacitat al registrar-se en Sporthotels, atorgant el seu consentiment inequívoc i exprés a Sporthotels, al tractament de les dades d’acord amb les finalitats i serveis aquí relaxades.

2.8. Informació comercial i promocional

Les dades de caràcter personal que ens faciliti mitjançant formularis de registre seran objecte de tractament per part nostre (de Sporthotels), amb l’objectiu de notificar-li continguts empresarials i comunicacions comercials.

2.9. Confidencialitat i secret professional

Les dades que recollim en totes les comunicacions privades entre Sporthotels i els clients seran tractades amb absoluta confidencialitat, pel qual ens comprometem a l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, en deure de guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries que eviten la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb lo establert en la normativa de protecció de dades aplicable.

Ademés, també  tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanvien entre sí, aquella que aquestes acorden que  te tal naturalesa, o la que simplement veure’s sobre el contingut d’aquesta informació.

2.10. Canvis en la política de seguretat i de protecció de dades

Sporthotels es  reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l’objectiu d’adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis de conducta existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes a la data de publicació d’aquesta modificació en la nostre pàgina Web.

3. Comunicacions de dades efectuades pel propi client

Abans de facilitar en el nostre (de Sporthotels) lloc web dades personals relatives a terceres persones, vostè haurà d’obtenir el seu  previ i exprés consentiment, havent informat dels termes continguts en aquesta Política de privacitat. Vostè s’obliga a mantenir indemne a Sporthotels davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència del incompliment per part del client del deure descrit en aquest paràgraf.

4. Cookies

L’accés al nostre lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat  per a cada usuari per a que el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació permet identificar-li a vostè com  un usuari concret i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica com poden ser visites o pàgines concretes que visiti.

Aquells  usuaris que no desitgen  rebre cookies o volen ser informats abans de que s’emmagatzemin en el seu ordinador, poden configurar el seu navegador a tal efecte.